Rekuperace pro občanské a průmyslové stavby

Ucelená řada kompaktních vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla, volitelně s vestavěným nebo externím příslušenstvím – vodní nebo elektrický ohřev, vodní nebo přímé chlazení, uzavírací klapky, by-pass, cirkulace atd. Jednotky jsou nabízeny ve vnitřní nebo venkovní (nástřešní) verzi, s množstvím montážních poloh.

Kompaktní VZT jednotky se uplatňují jak ve stavbách občanské vybavenosti (školy, obchody, restaurace, kanceláře), tak i v průmyslu (dílny, haly, šatny). Velikost, vybavení a příslušenství se volí podle konkrétní aplikace a požadavků investora. Např. pro restauraci a kanceláře bude vhodný dohřev a chlazení, zatímco pro šatny postačuje pouze dohřev.

Duplex Multi 500 - 8000

Univerzální vnitřní provedení s možností parapetní, podstropní a podlahové instalace

DUPLEX 500 až 8000 Multi je nová generace univerzálních větracích jednotek s protiproudým rekuperačním výměníkem. Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX 500 až 8000 Multi ve vnitřním provedení se používají pro komfortní větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení malých provozoven, dílen, prodejen, školských objektů, restaurací, obchodů, sportovních a průmyslových hal a bazénů. Agregáty jsou určeny pro provoz ve vnitřních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou od +5 °C do +40 °C a relativní vlhkostí do 90 %. Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je nutno zajistit efektivní větrání, případně teplovzdušné cirkulační vytápění a chlazení s minimálními provozními náklady, tj. s nejvyšší účinností zpětného získávání tepla, nízkým instalovaným příkonem ventilátorů a minimální hlučností. Jednotky řady DUPLEX Multi jsou řešeny jako kompaktní zařízení, obsahující ve společné skříni dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou a vysokou účinností, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy G4, M5 nebo F7, odvodňovací vany a případně i interní by-pass a cirkulační klapku se servopohonem. Skříň jednotek je sendvičové konstrukce, složená z hliníkového plechu a 30 mm PIR výplně s vynikajícím koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK).

Účinnost rekuperace až 93 %. Výroba na míru dle požadavku zákazníka. Kompaktní provedení. Integrovaný ohřev a chlazení. Internetové rozhraní jako standard. Aplikace pro „chytré” telefony. BMS kompatibilita. Hygienické provedení dle VDI 6022. EC ventilátory – nejvyšší německá kvalita. Vynikající tepelná charakteristika . Cirkulační klapka. 100 % by-pass. Konstantní průtok. Konstantní tlak

Duplex Multi-V 1500 - 8000

Stojaté provedení se 4 hrdly nahoru – ideální pro stísněné prostory

Účinnost rekuperace až 93 %. Výroba na míru dle požadavku zákazníka. Kompaktní provedení. Integrovaný ohřev a chlazení. Internetové rozhraní jako standard. Aplikace pro „chytré” telefony. BMS kompatibilita. Hygienické provedení dle VDI 6022. EC ventilátory – nejvyšší německá kvalita. Vynikající tepelná charakteristika. Cirkulační klapka. 100 % by-pass. Konstantní průtok. Konstantní tlak. Provedení se vzduchovými vývody nahoru

Duplex Multi-N 1500 - 8000

Nástřešní provedení s unikátní možností napojení zespodu

Účinnost rekuperace až 93 %. Výroba na míru dle požadavku zákazníka. Kompaktní provedení. Integrovaný ohřev a chlazení. Internetové rozhraní jako standard. Aplikace pro „chytré” telefony. BMS kompatibilita. Hygienické provedení dle VDI 6022. EC ventilátory – nejvyšší německá kvalita. Vynikající tepelná charakteristika. Cirkulační klapka. 100 % by-pass. Řízení na konstantní průtok a tlak. Příprava pro transport jeřábem. Snadno přístupná servisní dvířka. Vestavěná regulace.

Duplex Basic 1400 - 10100

Univerzální větrací jednotky s křížovým rekuperačním výměníkem

DUPLEX 1400 až 10100 Basic je nová generace univerzálních větracích jednotek s křížovým rekuperačním výměníkem tepla. Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX 1400 až 10100 Basic ve vnitřním provedení se používají pro komfortní větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení malých provozoven, dílen, prodejen, školských objektů, restaurací, obchodů, sportovních a průmyslových hal a bazénů. Agregáty jsou určeny pro provoz ve vnitřních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou od +5 °C do +40 °C a relativní vlhkostí do 90 %. Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je nutno zajistit efektivní větrání, případně teplovzdušné cirkulační vytápění a chlazení s minimálními provozními náklady, tj. s vysokou účinností zpětného získávání tepla a nízkým instalovaným příkonem ventilátorů. Jednotky řady DUPLEX Basic jsou řešeny jako kompaktní zařízení, obsahující ve společné skříni dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy G4, M5 nebo F7, odvodňovací vany a případně i interní by-pass a cirkulační klapku se servopohonem. Skříň jednotek je sendvičové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 30 mm PIR výplně s vynikajícím koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK).

Nová konstrukce větracích jednotek s vynikajícími parametry. Výborná tepelná izolace pláště (třída T2). Potlačení tepelných mostů (třída TB1). Kompaktní rozměry. Velmi ploché provedení vhodné i pro podstropní montáž. Jednoduchá instalace. Variabilní konfigurace výfukových hrdel. Standardizované rozměry hrdel. Možnost provedení s bypassovou a cirkulační klapkou. Parapetní provedení až do 10100 m /h, podstropní nebo podlahové provedení až do 8100 m /h. Vysoká účinnost ventilátorů – SFP < 0,45 W/(m /h). Účinnost rekuperace křížového výměníku – až 75 %. Integrovaný systém regulace včetně teplotních čidel. Integrovaný Webserver (pouze regulace RD4). Možnost komfortního ovládání dotykovým ovladačem CPA. Komplexní návrhový program.

Duplex Basic-V 1400 - 10100

Stojaté provedení se 4 hrdly nahoru – ideální pro stísněné prostory

Účinnost rekuperace až 75 %. Výroba na míru dle požadavku zákazníka. Kompaktní provedení. Integrovaný ohřev a chlazení. Internetové rozhraní jako standard. Aplikace pro „chytré” telefony. BMS kompatibilita. Hygienické provedení dle VDI 6022. EC ventilátory – nejvyšší německá kvalita. Vynikající tepelná charakteristika . Cirkulační klapka. 100 % by-pass. Konstantní průtok. Konstantní tlak. Provedení se vzduchovými vývody nahoru.

Duplex Basic-N 1400 - 10100

Nástřešní provedení s unikátní možností napojení zespodu

Účinnost rekuperace až 75 %. Výroba na míru dle požadavku zákazníka. Kompaktní provedení. Integrovaný ohřev a chlazení. Internetové rozhraní jako standard. Aplikace pro „chytré” telefony. BMS kompatibilita. Hygienické provedení dle VDI 6022. EC ventilátory – nejvyšší německá kvalita. Vynikající tepelná charakteristika . Cirkulační klapka. 100 % by-pass. Řízení na konstantní průtok a tlak. Příprava pro transport jeřábem. Snadno přístupná servisní dvířka. Vestavěná regulace.

Duplex Flexi 1100 - 3600

Sériově vyráběné univerzální kompaktní VZT jednotky s protiproudým rekuperačním výměníkem s účinností 80 až 93 % a vysoce účinnými EC ventilátory určené pro instalaci do vnitřního prostředí. Jednotky se dodávají v univerzálním provedení, které umožňuje jak osazení v parapetní poloze, tak i podstropní. Jednotky je možno navíc při instalaci stranově otočit, tzn. že lze zaměnit přiváděný a odváděný vzduch. Tím je zajištěna vysoká variabilita při instalaci na stavbě. Volitelné příslušenství (teplovodní ohřívač, uzavírací klapky atd.) je určeno převážně pro instalaci zvenku. Jednotky lze dle požadavků na funkci, komfort a obsluhu vybavit některým z nabízených typů regulace a řídit je manuálně, časovým programem nebo na základě čidel (např. vlhkostní, CO2 apod.). Jednotky mohou být dodány v tzv. hygienickém provedení s certifikátem německého institutu pro hygienu VZT zařízení ILH Berlín.

Velmi malá hloubka výrazně zjednodušuje především podstropní instalace. Výrazná kompaktnost nových typů jednotek zaručuje úsporu místa až 60 % vůči sestavným jednotkám. Nízké pořizovací náklady. Možnost univerzální instalace v parapetní nebo podstropní poloze zjednodušuje objednávání a montáž na místě. Nízký elektrický příkon - vysoká účinnost EC ventilátorů. Vysoká účinnost rekuperace díky novým rekuperačním výměníkům. Nízká hlučnost. Malá hmotnost. Kompletní systémy vestavěné regulace v několika typech podle náročnosti aplikace, regulace plně integrována do jednotky. Jednotky splňují požadavky na hygienické provedení dle VDI 6022. Jednotky splňují přísné požadavky na účinnost a efektivitu a jsou certifikovány prestižním Pasive house institutem (SRN).

Rekuperace pro občanské a průmyslové stavby

Atrea Průmyslová větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX 1100 – 3600 Flexi
Větrací jednotky nové originální patentované konstrukce řady i DUPLEX Flexi jsou určeny pro komfortn...
od 240 284 Kč/ks s DPH
Počet variant: 4
Atrea Průmyslová větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX 1400 – 10100 Basic-N
Nová generace kompaktních jednotek DUPLEX Basic-N navazuje na velmi úspěšnou řadu DUPLEX-N a nabízí ...
od 226 725 Kč/ks s DPH
Počet variant: 9
Atrea Průmyslová větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX 1400 – 10100 Basic-V
Na zakázku vyráběné univerzální kompaktní VZT jednotky se zcela novým protiproudým rekuperačním výmě...
od 161 637 Kč/ks s DPH
Počet variant: 7
Atrea Průmyslová větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX 1500 – 8000 Multi-N
Na zakázku vyráběné univerzální kompaktní VZT jednotky se zcela novým protiproudým rekuperačním výmě...
od 266 133 Kč/ks s DPH
Počet variant: 8
Atrea Průmyslová větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX 1500 – 8000 Multi-V
Na zakázku vyráběné univerzální kompaktní VZT jednotky se zcela novým protiproudým rekuperačním výmě...
od 211 397 Kč/ks s DPH
Počet variant: 6
Atrea Průmyslová větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX 500 – 8000 Multi
Na zakázku vyráběné univerzální kompaktní VZT jednotky se zcela novým protiproudým rekuperačním výmě...
od 110 875 Kč/ks s DPH
Počet variant: 10
 

Celkem zboží v kategorii: 6