Reklamace

Reklamace mechanického poškození PPL/DPD

Zákazník je povinen zajistit před převzetím zásilky provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá zákazník za to, aby tato skutečnost byla oznámena řidiči a ten musí provést zápis do přepravního listu, kde uvede Vaše výhrady. Výhrada musí být vždy přesně specifikována (promočeno, poškozený obal apod.). Pokud doručující řidič odmítne tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout, nebo zásilku přijímá na vlastní zodpovědnost.

Zákazník je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky (poškození obsahu) zasílateli bez odkladu, nejdéle však do 48hodin., kdy byla zásilka doručena. Zákazník je povinen doložit zasílateli povahu a rozsah škody na zásilce poskytnutím obrazové fotodokumentace viz. níže.

Zasílatel má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečně ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.

Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv prodávající. Pokud je zboží poškozeno dopravou a je řádně poškození zapsáno v přepravním listu je okamžitě provedeno náhradní plnění naší firmou a vzniklé náklady požadovány po přepravní společnosti.


Reklamace mechanického poškození TOPTRANS

Zákazník je povinen zajistit před převzetím zásilky provedení kompletní kontroly. Ano, tato kontrola se *týká i obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá zákazník za to, aby tato skutečnost byla oznámena řidiči a ten musí provést zápis do přepravního listu, kde uvede Vaše výhrady. Výhrada musí být vždy přesně specifikována (promočeno, potrhaný obal, popř. *odmítnutí rozbalení.). Pokud doručující řidič odmítne tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout, nebo zásilku přijímá na vlastní zodpovědnost.

* Pokud doručující řidič odmítne provést kontrolu zboží rozbalením výrobku před převzetím, musí příjemce trvat na zhotovení zápisu se specifikací: Odmítnutí rozbalení zásilky před řidičem. Pokud doručující řidič odmítne i tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout, nebo zásilku přijímá na vlastní zodpovědnost.

POZDĚJŠÍ REKLAMACE (bez sepsaného zápisu) NENÍ MOŽNÉ UZNAT!

Zasílatel má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečně ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.

Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv prodávající. Pokud je zboží poškozeno dopravou a je řádně poškození zapsáno v přepravním listu je okamžitě provedeno náhradní plnění naší firmou a vzniklé náklady požadovány po přepravní společnosti.


Reklamace mechanického poškození ČESKÁ POŠTA

U České pošty si musíte reklamaci uplatnit osobně. Máte pouze 2 dny od převzetí zásílky na nahlášení reklamace. Reklamaci musíte nahlásit osobně na pobočce ČP, která balíček doručovala. Poškozený balíček vemte s sebou a sepište záznam o škodě.


Jak postupovat v případě reklamace po převzetí a rozbalení zásilky:

Nafoťte poškozené zboží - vadu jak nejlépe umíte. Vyfoťte také obal - krabici ve kterém bylo zboží zasláno a to i s případnou vystýlkou apod. Na obalu by měl být nápis "Pozor křehké" popř. "Pozor sklo", ten vyfoťte také. Fotodokumentaci s popisem události nám doručte nejdéle do 48hod. od převzetí na email: renata.vitaskova@venta.cz, nebo na adresu naší provozovny: Venta spol. s r.o., Sokolská 241, Červený Kostelec 549 41. Vaši reklamaci budeme neprodleně řešit.


V případě dotazů nás kontaktujte.

Reklamace vyřizuje:

Renata Vitásková

renata.vitaskova@venta.cz

+420 724 395 957