Rozvody vzduchu

Společnost ATREA nabízí jako nedílnou součást systémů teplovzdušného vytápění ucelenou sestavu pro rozvod vzduchu v domu nebo bytu. K dispozici je nepřeberné množství kombinací kompatibilních tvarovek, umožňují realizovat jakoukoliv variantu trasování dle stavební části objektu. Kromě kruhových těsných plechových rozvodů pod stropem objektů je možné použít ploché podlahové rozvody, které je ale možné umístit i v minimálních dutinách snížených sádrokartonových podhledů. Plastové pružné potrubí ATREA GP je ideální volbou hlavně pro systémy řízeného větrání. Estetický vzhled, mechanická odolnost, flexibilnost a hlavně kompatibilita s běžnými VZT rozvody Ø 100 jsou hlavní výhody tohoto rozvodu. Rozvody doplňují podlahové a stěnové mřížky, tlumiče hluku, sací a výfukové tvarovky – vše běžně na skladě s krátkou dobou dodání dle rozpisu materiálu.

Vzduchové rozvody pro rovnotlaké větrání

Pro systémy rovnotlakého řízeného větrání se volí rozvod pod stropem jednotlivých podlaží s nutností vytvoření snížených podhledů. Pro přívod vzduchu do místností je možné využít dýzy přes stěnu, nebo ventilem ze stropu. Druhá možnost je volba plochého kanálového rozvodu, který je obvykle umístěn v tl. protikročejové izolace II. NP. Přívod vzduchu do I. NP je proveden od stropu s využitím talířových ventilů. Přívod vzduchu do II. NP je proveden od podlahy s použitím podlahových mřížek. Rozdíl provětrání není prakticky žádný, nejsou ale potřeba žádné snížené podhledy nebo zákryty v obytných místnostech.

Vzduchové rozvody pro cirkulační teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení

Pro cirkulační teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení se pro přívod vzduchu používají podlahové kanály pro spodní přívod, nebo kruhové podstropní rozvody pro horní přívod. Pro objekty, které nesplňují EP standard doporučujeme využít prověřeného dolní přívody pro každé obytné podlaží pomocí podlahových mřížek. Použití horních přívodů je vázáno na konstrukci objektu. Pokud jsou z hlediska tepelně izolačních vlastností řešeny, jako konstrukce pro EP objekty je možné použít horní přívod vzduchu s využitím dýz, talířových ventilů, anemostatů apod. 

I. Kruhový kovový podstropní rozvod vzduchu - pozinkované potrubí

V realizacích rovnotlakého větrání je využíván pro přívod i odvod vzduchu z a ven domu a pro rozvody po objektu, u teplovzdušného vytápění pro přívod do a ven z objektu a pro odtahové a cirkulační trasy po objektu. Rozvody je možné umístit do SDK podhledů, nebo zákrytů, nebo konstrukčních dutinách. Trasy rozvodů jsou tvořeny z hladkých rovných trub z pozinkovaného plechu, spojovaných plechovými pozinkovanými tvarovkami a odbočkami, ukončení je pomocí přívodních nebo odsávacích prvků – mřížek, žaluzií, dýz a talířových ventilů.

Hlavní výhody:

Některé nevýhody:

II. Kruhový ohebný plastový rozvod vzduchu - ATREA GP

Plastový rozvod Atrea GP je vhodný pro systémy řízené větrání. Díky svému profilu DN 90/70 je plně kompatibilní v propojení na všechny ostatní rozvody ATREA – je tedy možné jej použít i jako doplněk jiných systémů rozvodů. Je vhodný pro realizace objektů se sníženými podhledy, nebo pro rekonstrukce rodinných a panelových domů. Svojí mechanickou odolností snese náročnější instalaci jak do dutin konstrukcí, tak snížených podhledů nebo zabudování do příček. Používá se pro přívod i odtah vzduchu s omezením max. 50 m3/hod vzduchu na jednu trasu – to je cca 1,7 x více, než podobné typy rozvodů jiných dodavatelů.

Hlavní výhody:

Některé nevýhody:

III. Plochý podlahový a podstropní rozvod vzduchu

Tento typ rozvodů se obvykle používá pro přívod vzduchu do místností v systémech řízeného větrání nebo teplovzdušného vytápění. Vychází z centrální rozdělovací komory hvězdicově do všech obytných místností konkrétního podlaží. Výškově je navržen tak, aby jej bylo možné umístit do běžných tepelných a protikročejových izolací skladeb podlah. Není tak nutné pro tyto trasy vytvářet žádné podhledy, neomezují dispozici objektu. K dispozici jsou všechny potřebné komponenty přechodů, napojení a ukončení jak pro jiné rozvody (např. GP nebo pružné), tak pro koncové distribuční elementy – podlahové mřížky, ventily, dýzy. Je možné zvolit z dvou ucelených rozměrových řad.

Hlavní výhody:

Některé nevýhody: