Co je to rekuperace?

Rekuperace vzduchu = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90%.

Co je účinnost rekuperace?

U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 75 % do 95 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace

Rekuperaci vzduchu je možno využít prakticky ve všech typech objektů jako byty a rodinné domy (nejen pasivní), občanské stavby, bazény i průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Rekuperace vám dům nevytopí

Při teplotě odpadního vzduchu 22 °C předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že rekuperace je nutná součást celého VZT systému, ale sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti rekuperace končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Decentrální systém rekuperace - pro jednu místnost

Systém je založen na menších, dislokovaných větracích jednotkách, které jsou určeny pro větrání pouze jednoho prostoru - jedné místnosti. Jednotky decentrálního větrání můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle umístění samotného zařízení. V prvním případě je možné jednotku umístit mimo větranou místnost s možností řešení útlumu hluku v potrubí a eliminaci hluku do prostoru, jsou vhodným typem např. DUPLEX EC5 / ECV5 a DUPLEX Multi. V druhém případě je zařízení osazeno přímo do větrané místnosti, kdy musí splnit požadované limity na max. akustické zatížení prostoru, kdy vhodným typem je DUPLEX Inter. Jednotky mohou být dle požadavku vybaveny předehřevem, dohřevem nebo chladičem (pouze vybrané typy) přiváděného vzduchu, uzavíracími klapkami a obtokem rekuperátoru (by-pass). Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích pro snadnou montáž, pouze ve vnitřním provedení.

Centrální systém rekuperace - pro více místností

Centrální systémy jsou vhodné pro větrání více místností najednou (domy, byty, větší počet kanceláří, tříd ZŠ / MŠ, zasedací místnosti a jiné) prostřednictvím centrální rekuperační jednotky. Centrální jednotky mohou být dle požadavku vybaveny dohřevem nebo chladičem přiváděného vzduchu, uzavíracími klapkami, protiproudým nebo rotačním rekuperačním výměníkem a obtokem rekuperátoru (by-pass). Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích pro snadnou montáž ve vnitřním nebo venkovním (nástřešním) provedení.