Co je to rekuperace?

Rekuperace vzduchu = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

Co je účinnost rekuperace?

U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 75 % do 95 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Rekuperace prakticky

Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že rekuperace je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti rekuperace končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Centrální systém

Systém se skládá z centrální jednotky vč. rekuperace tepla, která se SMART boxem obsahuje požadovaný typ regulace. Při použití SMART boxů musí centrální jednotka obsahovat regulaci RD5, pro systém s EASY boxy může být centrální jednotka vybavena různými druhy regulace – CPA, CPM nebo RD5 vždy s řízením na konstantní tlak. Centrální systémy obecně jsou vhodné pro zajištění větrání více místností najednou (větší počet kanceláří, tříd ZŠ / MŠ, zasedací místnosti a jiné) prostřednictvím centrální jednotky. Systém se SMART boxy je díky unikátnímu systému optimalizace výkonu centrální jednotky a volitelnému způsobu ovládaní výkonu nejúspornější volbou pro centrální větrání. Centrální jednotky mohou být dle požadavku vybaveny dohřevem  nebo chladičem přiváděného vzduchu, uzavíracími klapkami, protiproudým nebo rotačním rekuperačním výměníkem a obtokem rekuperátoru (by-pass). Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích pro snadnou montáž ve vnitřním nebo venkovním (nástřešním) provedení.

Decentrální systém

Systém je založen na menších, dislokovaných větracích jednotkách, které jsou určeny pro větrání pouze jednoho prostoru. Instalace dané budovy se pak skládá z většího počtu jednotek (počet větraných prostorů = počet větracích jednotek).  Jednotky decentrálního větrání můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle umístění samotného zařízení. V prvním případě je možné jednotku umístit mimo větranou místnost s možností řešení útlumu hluku v potrubí a eliminaci hluku do prostoru, jsou vhodným typem např. DUPLEX EC5 / ECV5 a DUPLEX Multi. V druhém případě je zařízení osazeno přímo do větrané místnosti, kdy musí splnit požadované limity na max. akustické zatížení prostoru, kdy vhodným typem je DUPLEX Inter.  Jednotky mohou být dle požadavku vybaveny předehřevem, dohřevem nebo chladičem (pouze vybrané typy) přiváděného vzduchu, uzavíracími klapkami a obtokem rekuperátoru (by-pass). Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích pro snadnou montáž, pouze ve vnitřním provedení.