Atrea Rekuperační jednotka Duplex RK5

 • Dotace
Výrobce-dodavatel: Atrea Kód: A170441

DUPLEX RK5 ve stojatém provedení. Je určena pro větrání a teplovzdušné vytápění všech typů bytových i občanských staveb.

na objednávku

Běžný termín 20-30 dnů.

117 960 Kč/ks s DPH
(97 488 Kč bez DPH)
Nejnižší prodejní cena za 30 dní: 117 960 Kč
Záruka: Záruka 24 měsíců

Popis produktu Atrea Rekuperační jednotka Duplex RK5

Jednotka v základním provedení obsahuje: cirkulační a odsávací EC ventilátor, rekuperační výměník, cirkulační a by-passovou klapku včetně servopohonů, předfiltr čerstvého, přívodního vzduchu z tahokovu, filtr cirkulačního, přívodního a odpadního vzduchu s třídou filtrace G4, tlumič v prostoru výstupního vzduchu do objektu, vestavěná digitální regulace RD5 vč. integrovaných čidel teplot, venkovní čidlo teploty ADS 110. Regulace je standardně vybavena vestavěným webserverem.

Nová, již 5. generace rekuperačních jednotek DUPLEX se dodává ve dvou základních variantách DUPLEX RB5 v podstropním provedení a DUPLEX RA5, RK5 ve stojatém provedení. Jednotky jsou určeny pro komfortní větrání a teplovzdušné vytápění všech typů bytových i občanských staveb, zvlášť vhodné jsou pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy a byty v bytových domech.

 • zařízení splňuje podmínky pro zařazení do energetické třídy A
 • větrací jednotky s rekuperací tepla umožňující vytápění a chlazení domů 3
 • jmenovitý průtok cirkulačního vzduchu 75 až 1 400 m /h 3
 • jmenovitý průtok větracího vzduchu 60 až 440 m /h
 • elektronicky řízené ventilátory s nízkými provozními náklady
 • standardně vestavěn modul digitální regulace vč. možnosti web připojení
 • široký výběr volitelného příslušenství – chladiče, ohřívače

Základní popis:

Ve skříni jednotky, která je v provedení s minerální izolací -2 -1 tl. 30 mm (U = 0,81 Wm K ) s potlačením tepelných mostů a výborným akustickým tlumením, je vestavěn vířivý protiproudý rekuperační výměník z plastu (účinnost až 91 %), dva ventilátory typu volného oběžného kola s elektronickým EC řízením včetně řízení konstantního průtoku vzduchu, filtry G4 přívodního i odpadního vzduchu před vstupem do rekuperačního výměníku, automaticky řízená klapka by-passu a cirkulace, regulační modul a připojovací svorkovnice. Vývody kondenzátu jsou standardně připraveny i pro variantu chlazení. Napojovací hrdla jsou kruhová pro připojení pružných nebo pevných potrubí s potlačením tepelných mostů. Přístup do jednotky otevíracími dveřmi s panty přes zajišťovací západky.

Výhody jednotek:

 • standardně vestavěné ventilátory s volným oběžným kolem typu EC se vyznačují velmi nízkým příkonem a výbornou regulací otáček
 • vyšší výkony jednotek umožňují nárazovéintenzivní odvětrání a letní větrání
 • účinnost rekuperace až 91 % díky nové generaci protiproudých rekuperačních výměníků
 • vynikající tepelně-izolační parametry pláště jednotky s potlačením tepelných mostů
 • vestavěný by-pass je standardní součástí jednotky a nevyžaduje přídavný prostor; navíc díky své konstrukci zajišťuje 100 % obtok v režimu by-passu bez vzájemných tepelných přenosů
 • standardní regulace splní všechny požadavky řízení, umožňující širokou škálu připojení čidel a dalších vstupů, ovládání uzavíracích a zónových klapek rozvodů, řízení ohřívačů nebo topné soustavy domu atd. a navíc standardně obsahuje vestavěný web-server pro možné ovládání přes internet
 • univerzální použití od rovnotlakého větrání, větrání s cirkulací, cirkulace s ohřevem, topením a chlazením
 • volba vestavěného typu ohřívače: nízkoteplotní vodní (T) nebo elektrický (E) – výměník pro přímé (CHF) nebo vodní (CHW) chlazení, možná volba dvou velikostí – tří- a pětiřadé 

Odvod kondenzátu:

Při rekuperaci, zpětném získávání tepla, dochází při ochlazení odpadního vzduchu ke kondenzaci vlhkosti. Voda se sráží na stěnách rekuperačního výměníku, čímž dále zvyšuje účinnost rekuperace. Kondenzát ve směru proudu odváděného vzduchu vytéká z rekuperačního výměníku a je z jednotky DUPLEX odváděn do kanalizace. Pro správnou funkci a odvod je nutné vytvořit oddělení jednotky a kanalizace pomocí sifonu s dostatečnou výškou – doporučuje se min. 150 mm. Možné je i použití malých čerpadel odvodu kondenzátu.

Systém regulace:

Základní popis:

Digitální řídící modul typu RD5 představuje nejmodernější způsob řízení jednotky. Zajišťuje všechny základní funkce a současně i obsahuje celou řadu dalších vstupů a výstupů pro propojení s volitelnými čidly (např. snímače CO , relativní vlhkosti), signály z místností (WC, koupelna, 2 kuchyně), systémy vytápění včetně uzavíracích ventilů nebo uzavíracími klapkami v rozvodech. Mimo to obsahuje i web-server a možnost připojení k internetu.

Jednotku s digitálním modulem je možné řídit:

a) Regulátorem řady CP Touch s dotykovým displejem

b) Přes inteligentní vestavěný web-server – umožňuje ovládání i nastavení přes webovou aplikaci a je možné zároveň pro variantu a).

c) Cizím řídícím systémem přes standardní rozhraní Modbus TCP

Funkce

 • Regulační modul zajišťuje všechny základní funkce jednotky:
 • naprogramování různých výkonů větrání, topení a chlazení během dne a týdne
 • plynulé řízení výkonu obou ventilátorů s funkcí konstantního průtoku
 • automatické ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduchu) podle teploty venkovního vzduchu
 • řízení různých zdrojů tepla při požadavku na dohřev nebo temperování obytných místností s odděleným řízením teploty v koupelnách
 • řízení zdrojů chladu – zemních výměníků a tepelných čerpadel při požadavku chlazení se zajištěním nepodkročení minimálních teplot přívodního vzduchu
 • protimrazová ochrana namrzání rekuperačního výměníku
 • přepnutí na zvolený výkon při sepnutí externím signálem (např. z WC, koupelny, kuchyně) s volitelným startem i doběhem
 • ovládání uzavírací klapky na přívodu a odtahu, dále dvou klapek zónového větrání a jedné klapky odtahu z kuchyně (klapky nejsou součástí jednotky) – 24 V DC 
 • plynulé řízení cirkulační (směšovací) klapky
 • možnost automatického provozu podle čidel – koncentrace CO , relativní vlhkost nebo VOC (volitelné příslušenství) – 2 vstup 0–10 V nebo spínací kontakty
 • dle nastavení jednotka umožňuje režim periodického provětrávání – jednotka je v klidu a v nastavených intervalech spíná větrání
 • automatické nastavení délky větrání dle počtu osob a vzduchotěsnosti objektu – při periodickém větrání nebo při spuštění nárazového větrání

Regulátor CP Touch:

Moderní nástěnný regulátor, určený pro nastavení základních větracích a cirkulačních režimů a zobrazování stavu větrací jednotky včetně indikace poruchových stavů. Umožňuje uživatelský přístup k běžným funkcím nebo k naprogramování provozních režimů, které lze provozovat v ručním režimu nebo automatickém režimu dle nastavení týdenního programu. Regulátor také umožňuje nastavení dočasného režimu party / dovolená. Součástí regulátoru je integrovaný prostorový termostat s týdenním programem topení/chlazení, který může ovládat i jednoduchou topnou soustavu využitím funkcí řídícího modulu. Veškeré hodnoty se nastavují na přehledném grafickém dotykovém displeji. 

Dotaz na zboží
Atrea Rekuperační jednotka Duplex RK5

 
 


Váš telefon využijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu.

Váš e-mail využijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu.
 

* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit

Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.

Předchozí dotazy

Žádné předchozí dotazy