Atrea Celonerezová větrací jednotka pro bázeny rodinných domů Duplex RDH5-L

  • Akční zboží
Výrobce-dodavatel: Atrea Kód: A170452

Celonerezová větrací jednotka s možností cirkulace vzduchu pro větrání, snižování vlhkosti a teplovzdušné vytápění bazénů Duplex RDH5-L.

na objednávku

Běžný termín 20-30 dnů.

170 265 Kč/ks s DPH
(140 715 Kč bez DPH)
Nejnižší prodejní cena za 30 dní: 170 265 Kč
Záruka: Záruka 24 měsíců

Popis produktu Atrea Celonerezová větrací jednotka pro bázeny rodinných domů Duplex RDH5-L

Větrání bazénů

Pro komfortní využívání rodinných bazénů, wellness provozů a menších veřejných bazénů je nutné zajistit jejich dokonalé provětrání a vytápění. Pro snížení vlhkosti je vhodné zajistit zakrývání vodní hladiny foliemi pro potlačení odparu z vodní hladiny a tím snížení energetické náročnosti. Při využívání bazénů a wellness prostor také vznikají problémy z výparů chemické úpravy vody, jako je chlor, ozón atd. Realizace odvlhčovačů neřeší chemickou zátěž, snižuje pouze vlhkost vzduchu bez zajištění alespoň vzduchové cirkulace s dostatečným dosahem ve všech koutech a rozích v bazénu, kde následně mohou při kondenzaci vznikat plochy plísní. Řízeným větráním je chemická zátěž odváděna, společně s ní je odváděna i vyšší vlhkost.

Přívod čerstvého, teplého a suchého vzduchu k proskleným plochám a do všech koutů bazénů potlačuje až odstraňuje kondenzaci vlhkosti. Pro energeticky optimální provoz jsou využívány zařízení s rekuperací tepla, snižující náklady na větrání až o 90 % proti přirozenému větrání, se zajištěním řízení výkonu větrání, dohřevu přiváděného vzduchu a možností udržování bazénové haly v mírném podtlaku. Chrání se tak i stavební části objektu.

Jednotka DUPLEX RDH5-L splní všechny výše uvedené požadavky s minimální energetickou náročností díky úsporným EC ventilátorům a propracovaným systémem špičkové digitální regulace s automatickými funkcemi.

Odolnost proti korozi

Všechny hlavní komponenty a plášť jednotky DUPLEX RDH5-L jsou navíc kompletně opatřeny speciální povrchovou úpravou modré barvy, která výborně odolává všem běžným chemickým sloučeninám používaných na úpravu bazénové vody. Povrchová úprava je dokonce přímo určená pro použití jednotky k větrání bazénů se slanou vodou. Odolnost proti korozi ve slaném prostředí laboratorně testována dle ČSN EN ISO 9227 NSS, test na 480 hodin.

  • zařízení splňuje podmínky pro zařazení do energetické třídy A
  • celonerezové provedení určuje použití této vzduchotechnické jednotky pro větrání a dotápění bazénů
  • větrací jednotky s rekuperací tepla umožňující vytápění a chlazení domů 3
  • jmenovitý průtok cirkulačního vzduchu 100 až 1 300 m /h 3
  • jmenovitý průtok větracího vzduchu 80 až 600 m /h
  • elektronicky řízené ventilátory s nízkými provozními náklady
  • standardně vestavěn modul digitální regulace vč. možnosti web připojení

Rekuperační výměník jednotky RDH5-L

Jednotka DUPLEX RDH5-L je vybavena moderním rekuperačním výměníkem tepla – rekuperátorem řady S5. V něm dochází přes oddělující stěny k předávání tepla – v zimě odpadní teplejší vzduch předehřívá přiváděný vzduch venkovní, chladnější. Účinnost rekuperace – díky speciální konstrukci a tím i vysoké účinnosti rekuperace výměník dosahuje vysoce ekonomický poměr nákladů mezi spotřebovanou elektrickou energií (na pohon ventilátorů) a zpětným ziskem (rekuperací) tepla. Poměr příkonu ventilátorů / zisk rekuperace při větrání bazénů dosahuje hodnoty energetické účinnosti 1–45, tzn. že na 1 W vložené elektrické energie pro provoz jednotky DUPLEX RDH5-L v režimu větrání se zpětně získá až 45 W energie z odpadního vzduchu z bazénu. Efektivní poměr 1 : 45. Pro využití v bazénech je důležitý i materiálů rekuperátoru – celý rekuperační výměník je zhotoven z plastu, který díky svým vlastnostem odolává i vysoce agresivnímu prostředí vznikajícímu při kondenzaci odváděného vzduchu.

Vestavná regulace s internetem

Jednotka DUPLEX RDH5-L standardně obsahuje vestavěnou moderní regulaci RD5. Tato regulace mimo standardních funkcí nabízí pro provoz bazénů i možnost využívání volitelných režimů – útlumového (obvykle 24 °C) a provozního (obvykle 28–30 °C). Přechod mezi těmito režimy může být dle týdenního časového programu nebo na základě okamžitého požadavku – a to i vzdáleně prostřednictvím internetového připojení. Při tomto přechodu regulace na základě čidla vnitřní teploty automaticky nastavuje cirkulační výkon a řídí zdroj tepla (například směšovací ventily, plynové kotle, tepelné čerpadlo atd.). Po dosažení požadované teploty prostoru přechází na cirkulační výkon potřebný pro rovnoměrné provětrání prostoru a udržuje teplotu přiváděného vzduchu. Pokud dojde ke zvýšení relativní vlhkosti nad nastavenou úroveň na hygrostatu, automaticky zvyšuje množství větracího vzduchu.

Uživatel může využít připravené bazénové režimy s přednastavenými teplotami provozu a automatickým spínáním požadavku větrání prostorovým hygrostatem. Zároveň je k dispozici i výběr dalších provozních režimů – cirkulace, cirkulace + větrání, rovnotlaké větrání vč. nastavení teplot, také v týdenním režimu programování. Pro bližší informace o možnostech regulace a podklady svorkového elektro propojení je vhodné použít návrhový program ATREA s podrobným výstupem pro navazující profese elektro, ZTI a UT.

Energetické propojení

Vzduchotechnická jednotka DUPLEX RDH5-L je vybavena teplovodním ohřívačem optimalizovaným pro nízké teplotní spády – a tím je vhodná např. i pro systémy s tepelným čerpadlem. Regulace RD5 umožňuje napájet oběhové čerpadlo 230 V, řídit směšovací ventil výstupem 0–10 V, uzavírat ventil 24 V DC nebo spínacím kontaktem dávat pokyn k chodu zdroje. Při řízení 0–10 V je ovládací napětí závislé na výstupní teplotě vzduchu do prostoru bazénu. Systém není řízen na základě venkovní teploty, provozní výkony se odvíjí pouze podle požadavků z bazénového nebo wellness prostoru.

Dotaz na zboží
Atrea Celonerezová větrací jednotka pro bázeny rodinných domů Duplex RDH5-L

 
 


Váš telefon využijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu.

Váš e-mail využijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu.
 

* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit

Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.

Předchozí dotazy

Žádné předchozí dotazy