Atrea Rekuperační jednotka Duplex 170 EC5-RD5-CF

Atrea Rekuperační jednotka Duplex 170 EC5-RD5-CF

Nová, již pátá generace kompaktní větracích jednotek s rekuperací tepla DUPLEX EC5, ECV5 je stejně jako její předchůdci určena pro komfortní řízené větrání rodinných domů a bytů.

Výrobce-dodavatelAtrea

KódA160520

Dostupnostna objednávku

Termín 20-30 dnů.

 • Kotlíková dotace

Sleva5% Platí do: neurčito

Vaše cena/ks57 820 Kč s DPH (47 785 Kč bez DPH)

Běžná cena60 863 Kč Ušetříte: 3 043 Kč

Popis produktu Atrea Rekuperační jednotka Duplex 170 EC5-RD5-CF

Stejné vybavení jako verze EC5.RD5. Navíc doplněn modul pro řízení výkonů každého ventilátoru na konstantní průtok - množství odváděného vzduchu je rovné s množstvím vzduchu přiváděného ve všech provozních režimech.

Nová, již pátá generace kompaktní větracích jednotek s rekuperací tepla DUPLEX EC5, ECV5 je stejně jako její předchůdci určena pro komfortní řízené větrání rodinných domů a bytů. Svými parametry jsou zejména vhodné pro rodinné domy s využitím v objektech nízkoenergetických a energeticky pasivních. Velmi vhodné je použití v bytech s decentrálním systémem větrání, nebo pro decentralizované systémy škol, nebo administrativních objektech. Jednotky se dodávají ve dvou základních provedeních – podstropní EC5 a nástěnný ECV5. Jednotky EC5 a ECV5 splňují svými parametry požadavky pro zařízení v nejvyšší energetické třídě A+.

Konkurenční výhody:

 • Nejvyšší energetická třída A+
 • Podstropní a nástěnná poloha instalace
 • Volba ze tří výkonových variant
 • Protiproudé rekuperační výměníky
 • Účinnost rekuperace až 95 %
 • Plně uzavíratelný automatický by-pass
 • Nejúspornější EC ventilátory
 • Jednoduché ovládání
 • Dva druhy regulace dle cenových požadavků
 • Nízké hlukové zatížení okolního prostoru
 • Integrovaný elektrický předehřev / dohřev
 • Jednoduše propojitelný řídicí systém
 • Funkce konstantního průtoku vzduchu
 • Rozšířitelný elektrický předehřev a dohřev
 • Teplovodní ohřev
 • INTEGROVANÝ WEBSERVER - Možnost ovládání pomocí PC, tabletu nebo telefonu 

Co nabízí EC5

Tři výkonové velikosti – Vzduchotechnické jednotky EC5 a ECV5 jsou dostupné vždy ve třech výkonových variantách DUPLEX EC5 – 170 m3 /h, 370 m3 /h a 570 m3 /h. DUPLEX ECV5 – 280 m3 /h, 380 m3 /h a 580 m3 /h

Horizontální a vertikální montážní poloha – Vzhledem k různým požadavkům a zvykům evropských trhů je možný výběr ve dvojím provedení. DUPLEX EC5 v horizontálním provedení – pro podstropní montáž – s maximálním důrazem na hloubku jednotek. Design byl upraven tak, aby bylo dosaženo minimální výšky, díky tomu lze DUPLEX 170 EC5 a dokonce i DUPLEX 370 EC5 umístit do dutiny stropního podhledu 325 mm! Tento faktor je hlavní výhodou pro podstropní provedení. DUPLEX ECV5 ve vertikálním provedení – konstrukce byla vytvo- řena tak, aby bylo možné DUPLEX 280 ECV5 a také DUPLEX 380 ECV5 umístit do běžné šatní skříně vnitřního rozměru 620  mm, což velmi výrazně zjednodušuje architektonické plánování dispozic objektů! 

Až 95 % účinnost rekuperace – Naše protiproudé rekuperační výměníky dosahují vynikající reálné účinnosti až 95 % při průtoku vzduchu 100 m3 /h, což se samozřejmě odráží v nižší spotřebě energie a výsledné úspoře nákladů na vytápění.

Plně uzavíratelný by-pass – Na rozdíl od mnoha konkurenč- ních výrobků, jednotky EC5 a ECV5 při otevření by-passu plně uzavírají rekuperační výměník. Vše je navíc v  jednotkách s digitální regulací řízeno automaticky.

Špičkové EC ventilátory – Použité ventilátory jsou typu volné oběžné kolo, výrobkem spol. EBM Papst, který je přední světový výrobce. Německá kvalita zaručuje minimální poruchovost a maximální výkon při nízké spotřebě energie. Technologie EC umož- ňuje plynulé ovládání provozu ventilátoru. Ventilátory jsou navíc vestavěny do originální polospirální skříně, vyvinuté spol. ATREA, a poskytují tak ještě lepší poměr tlaku a průtoku. Uchycení k vnitř- nímu plášti jednotky je provedeno přes izolátory chvění, čímž je dosaženo minimálního přenosu vibrací a vysokému útlumu hluku pláště jednotky. 

Nastavení průtoku vzduchu – Řídicí systémy našich jednotek umožňují snadné ovládání výkonu větrání. Nastavení je mož- né pomocí otočného ovladače v rozsahu 10–100 %, u regulace s ovladači CPA a CP Touch je možné nastavení výkonu v týdenním programu.

Dva druhy systému regulace – U jednotek typu EC5 a ECV5 je možné vybrat ze dvou základních typů řídicích systémů. Plně vybavený digitální řídicí systém RD5 je určen pro automatickou regulaci všech funkcí jednotky, včetně konstantního prů- toku. Tento systém má také integrované webové rozhraní pro ovládání přístroje na dálku prostřednictvím internetu, nebo nad- řazeným systémem. Druhý, rovněž digitální řídicí systém CPA, má nižší pořizovací cenu a umožňuje komfortní ovládaní jednotky v základních parametrech a pomocí dvou základních ovladačů.

Jednoduchá instalace a zapojení – Připoj a používej – to je základní vlastnost našeho řídicího systému pro úsporu času a ná- kladů při instalaci a zprovoznění. Kromě toho, jednotky DUPLEX EC5, ECV5 opustí výrobní závod až po důkladné kontrole všech funkcí vestavěného systému řízení, včetně zařízení samotného.

Funkce konstatního průtoku – Je-li použit digitální řídicí systém RD5, mohou být jednotky EC5 a ECV5 provozovány v režimu konstantního průtoku – vysoký komfort pro uživatele. 

Předehřívače a dohřívače vzduchu – Jednotky mohou být pro zajištění absolutního pohodlí ve větraných prostorech vybaveny integrovanými elektrickým předehřevem, integrovaným elektrickým dohřívačem, které jsou provedené z PTC článků. Tato možnost výrazně usnadňuje samotnou instalaci a šetří instalační prostory. Elektrický předehřívač zároveň slouží jako ochrana proti zámrazu rekuperačního výměníku. 

Externí ohřívače a předehřívače – Jako volitelné prvky je možné vybírat z řady elektrických či teplovodním dohřívačem v potrubí. Elektrický předehřívač zároveň slouží jako ochrana proti zámrazu rekuperačního výměníku. 

Integrovaný webserver – Velkou výhodou je možnost dálkového ovládání nebo monitorování přes internet pomocí vestavěného webového serveru v  řídicím systému digitální regulace RD5. To znamená nejen komfort v podobě dálkového ovládání pro uživatele, ale také velmi zjednodušený, výhodnější a výrazně levnější servis.

Volbou jednotek DUPLEX EC5, ECV5, ideálně s digitální regulací RD5, je následný mnohaletý provoz celého systému výrazně ekonomičtější. 

Konstrukce

Plášť jednotky je vyroben z vysoce kvalitní 30 mm silné minerální izolace s oboustranným oplechováním (U = 0.81 W-2mK-1), s důsledným eliminováním tepelných mostů. V jednotkách je použit protiproudý rekuperační výměník ATREA vyrobený z plastu, reálná účinnost rekuperace bez kondenzace při průtoku vzduchu 100 m3 /h je až 87 %, dvojice EC ventilátorů typu volného oběžného kola s možnou funkcí řízení konstantního průtoku, G4 (F7) 2ltrace přívodního a odpadního vzduchu, automaticky řízená klapka by-passu, regulační modul s volitelným ovladačem nebo ovládáním prostřednictvím internetu. Podstropní jednotky EC5 umožňují změnu orientace výstupů na stavbě pouhou změnou parametru v regulaci. Připojovací hrdla jsou kruhová pro připojení k flexibilnímu nebo pevnému potrubí s potlačením tepelných mostů. Přístup k jednotce je přes plně otevíratelné dveře.

Díky nové, do detailu propracované konstrukci, splňují všechny velikosti jednotek EC5 a ECV5 parametry, které je řadí do nejvyšší energetické třídy tedy A+. Je to zásluhou velice dobrého poměru účinnosti zpětného zisku tepla a spotřeby zařízení. Ty nejdůležitější parametry se uživatel dozví z energetického štítku zařízení, na kterém jsou viditelné: energetická třída, maximální průtok a akustický výkon do okolí při referenčním průtoku.

Plášť jednotky – Sendvičová konstrukce s tepelnou minerální izolací 30 mm s vnějším a vnitřním opláštěním.

Filtr G4 / F7 – Zákazníci si mohou vybrat buď standardní 1ltry stupně G4 / F7 v tkaninovém provedení, nebo kazetové 1ltry s možností volby třídy G4 / F7

Možnosti připojení – Standardní regulace umožňuje připojení široké škály externích čidel kvality vzduchu se spínacím kontaktem nebo výstupem 0–10 V, řízení topenářských uzavíracích a směšovacích ventilů, díky 4+1 teplotním a 2 tlakovým vstupům v jednotce je zaručen optimální provoz v každém režimu.

Snadný přístup – Plně otevíratelné dveře umožňují snadný pří- stup do jednotky a usnadňují výměnu 1ltrů a další servisní obsluhu po instalaci.

Plně uzavíratelný by-pass – Provoz klapky by-passu je u obou verzí regulace řízen automaticky podle teplot. U regulace RD5 dle nastavení teploty přiváděného vzduchu, u regulace CP pak na zá- kladě 1xní teploty pro otevření by-passové klapky. Při otevření je plně uzavřen rekuperační výměník.

Energie – Poměr příkonu ventilátorů / zisk rekuperace při větrání dosahuje hodnoty energetické účinnosti 20 – 40, tzn. že na 1 W vložené elektrické energie pro provoz DUPLEX EC5 se zpětně získá až 40 W energie z odpadního vzduchu. Efektivní poměr 1 : 40.

Automatická ochrana proti zámrazu – Je možné zajistit prostřednictvím elektrického předehřívače, nebo automatickým rozvážením otáček ventilátoru na odtahu a přívodu vzduchu.

Konstantní průtok – Možnost řízení výkonu jednotky na konstantní průtok.

Regulace:

Pro DUPLEX EC5 a DUPLEX ECV5 jsou k dispozici dva typy řídicího systému: 

 • digitální řídící systém RD5 (EC5.RD5), který spl- ňuje všechny požadavky pro nejmodernější systém
 • digitální řídící systém CP (EC5.CP), který je levnější a jednodušší řídicí systém pro řízení základních funkcí jednotky.

Digitální řídící systém RD5

Plně programovatelná verze – EC5.RD5, EC5.RD5.CF

EC5.RD5 jednotky jsou vybaveny modulem řízení ATREA – RD5. Tento systém splňuje všechny myslitelné požadavky na moderní a uživatelsky příjemný systém řízení.

Možnosti ovládání regulace RD5: 

 • Funkce konstantního průtoku (D.CF)
 • Čidlo koncentrace CO2 , čidlo relativní vlhkosti, čidlo kvality vzduchu – automatický provoz zařízení prostřednictvím snímaných veličin.
 • Univerzálnost – Jednotka je dodávána jako univerzální, samotná orientace se nastavuje pouze změnou parametrem regulace, tedy určením funkce ventilátorům.
 • Modbus TCP – univerzální a otevřená komunikace s nadřazeným systémem regulace prostřednictvím definovaného protokolu.
 • Zónování – možnost rozdělení objektu na zóny a de1novat jejich provoz.
 • Uživatelsky nastavitelné parametry – týdenní programovatelné nastavení výkonu větrání a funkce dohřevu vzduchu. Okamžité ruční nastavení pro větší pohodlí uživatele, ovládání pomocí externích signálů při rozsvícení světla v koupelně nebo na WC.
 • Možnost odloženého startu a doběhu – nastavení u externích signálů
 • Kombinace dohřevu a předehřevu (integrovaný elektrický nebo externí elektrický a vodní)
 • Internetové připojení jako standard snadný přístup prostřednictvím domá- cího počítače, tabletu nebo chytrého telefonu 

Digitální řídící systém CP

Zjednodušená a levnější verze – EC5.CP

Základní digitální regulace řady CP je bezkonkurenční na trhu. V základní výbavě jednotky dostanete digitální ovladač s dotykovým displejem – CPA, nebo volitelně mechanický CPB. Standardně obsahuje vstupy pro připojení čidel kvality vzduchu nebo vlhkosti, vstupy pro vyšší výkon větrání z koupelen, toalet a kuchyní. Výstupy pro uzavírací klapku a ří- zení elektrických předehřívačů a dohřívačů. Ovládání nabízí nadstandardní funkce běžné pro větrací jednotky nejvyšších kategorií.

Ovládání:

CP základní modul regulace:

 • nabízí výběr mezi ovladači CPA (dotykový displej, týdenní režim atd.) a CPB (kolečkový ovladač, kterým nastavíte pouze hodnotu větrání)

RD5 pokročilý systém digitální regulace

 • při objednání jednotky s RD5 regulací máte na výběr řízení pomocí:

A) webserveru (jednotka je napojena na internet) - k nastavení jednotky Vám pak stačí chytrý mobil, PC, tablet apod.
B) regulátor CP TOUCH, který umožňuje většinu funkcí jako webové rozhraní, s tím že nastavení na webserveru je nadřazené
C) regulátor CP 10 RT - jedná se o základní regulaci, kdy jedním kolečkem ovládáte výkon jednotky (průtok) a druhým teplotu přiváděného vzduchu (dohřev), dále jsou zde diody signalizující poruchy atd.

Zařízení lze regulovat všemi výše uvedenými způsoby, ale nejčastější variantou je samotné A), případně A)+B) nebo A)+C).

Mimo to jednotka umožňuje připojení externích vstupů - čidla CO2, RH, Booost tlačítka (zrychlený výkon s časovým doběhem atd.)

 

Sovisející výrobky

-5%

Atrea Externí čidlo ADS 100 ABB A170258

Atrea Externí čidlo ADS 100 ABB A170258
Cena: 1 127 Kč/ks
 do čtrnácti dnů
Volitelné externí čidlo prostorové teploty k ovladači CP 18/19 RD. Vhodné pro případ, kdy je regulát...

Atrea Filtrační textilie FT 170 EC5 - G4

Atrea Filtrační textilie FT 170 EC5 - G4
Cena: 220 Kč/ks
 do sedmi dnů
Náhradní filtrační textilie pro jednotky DUPLEX 170 EC5. 1 balení obsahuje 10 ks náhradní textilie t...

Atrea Filtrační textilie FT 170 EC5 - F7

Atrea Filtrační textilie FT 170 EC5 - F7
Cena: 346 Kč/ks
 do sedmi dnů
Náhradní filtrační textilie pro jednotky DUPLEX 170 EC5. 1 balení obsahuje 10 ks náhradní textilie t...
-5%

Atrea Vestavný elektrický dohřívač a předehřívač s digitální regulací RD5 a RD5.CF

Atrea Vestavný elektrický dohřívač a předehřívač s digitální regulací RD5 a RD5.CF
Cena: od 4 138 Kč/ks
Počet variant: 9
Integrovaný elektrický dohřívač a předehřívač pro jednotky EC5 a ECV5 s digitální regulací RD5 a RD5...

Atrea Filtrační kazeta FK 170 EC5 - G4

Atrea Filtrační kazeta FK 170 EC5 - G4
Cena: 425 Kč/ks
 do sedmi dnů
FK 170 EC5 - G4, 303x220x20 mm, náhradní filtrační kazeta do jednotky DUPLEX 170 EC5, základní třída...
-5%

Atrea Mechanický ovladač CP 10 RT

Atrea Mechanický ovladač CP 10 RT
Cena: od 3 219 Kč/ks
Počet variant: 2
Mechanický ovladač k regulaci RD5. Který zajišťuje nastavení výkonu větrání a teploty přiváděného vz...

Atrea Filtrační kazeta FK 170 EC5 - F7

Atrea Filtrační kazeta FK 170 EC5 - F7
Cena: 425 Kč/ks
 do sedmi dnů
FK 170 EC5 - F7, 303x220x20 mm, náhradní filtrační kazeta do jednotky DUPLEX 170 EC5, vyšší třída fi...
-5%

Atrea Kanálové čidlo teploty vzduchu za ohřívače EPO V a TPO EC THV ADS 120 A142203

Atrea Kanálové čidlo teploty vzduchu za ohřívače EPO V a TPO EC THV ADS 120 A142203
Cena: 1 437 Kč/ks
 do čtrnácti dnů
Kanálové čidlo teploty vzduchu za ohřívače EPO V a TPO EC THV.
-5%

Atrea Elektrický ohřívač pro osazení do potrubí EPO-V

Atrea Elektrický ohřívač pro osazení do potrubí EPO-V
Cena: od 6 207 Kč/ks
Počet variant: 4
Elektrický ohřívač pro osazení do potrubí obsahuje topné spirály o výkonu 0,9 kW (resp. 1,5; 2,1 neb...
-5%

Atrea RD4-10 Rozšiřující modul regulace RD5 A170285

Atrea RD4-10 Rozšiřující modul regulace RD5 A170285
Cena: 3 276 Kč/ks
 do čtrnácti dnů
Rozšiřující modul regulace RD5.
-5%

Atrea Teplovodní ohřívač TPO EC-THV

Atrea Teplovodní ohřívač TPO EC-THV
Cena: od 11 725 Kč/ks
Počet variant: 5
Teplovodní ohřívač pro osazení do potrubí obsahuje topný registr, škrtící ventil s pohonem 24 V / 0 ...
-5%

Atrea Dotykový ovladač CP Touch

Atrea Dotykový ovladač CP Touch
Cena: od 8 047 Kč/ks
Počet variant: 4
Je určený pro nastavení základních větracích režimů a zobrazování stavu větrací jednotky včetně indi...
-5%

Atrea RD-BACnet/KNX Rozšiřující modul regulace RD5 A170288

Atrea RD-BACnet/KNX Rozšiřující modul regulace RD5 A170288
Cena: 18 392 Kč/ks
 do čtrnácti dnů
Rozšiřující modul regulace RD5.
 

Dotaz na zboží Atrea Rekuperační jednotka Duplex 170 EC5-RD5-CF

 
 


Váš telefon využijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu.

Váš e-mail využijeme pouze k zodpovězení Vašeho dotazu.
 

* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit

Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.

Předchozí dotazy

Žádné předchozí dotazy